Vlaamse schuld loopt op tot 55 miljard euro

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele berekent dat de Vlaamse schuld in 2025 tot 55 miljard euro zal oplopen. “Het is alarmerend dat we door de coronacrisis met een …

N-VA vraagt stopzetting pre-toetredingssteun aan Turkije

Op dit moment is Turkije nog steeds kandidaat-lidstaat van de EU, daarom ontvangt het pre-toetredingssteun. Sinds 2005 heeft de EU 4,9 miljard euro aan financiële pre-toetredingssteun aan Turkije …

Inzetten op investeringen als Project One van INEOS, is inzetten op onze toekomst

Kunnen we in Vlaanderen nog investeren in werkgelegenheid? Zijn we er nog trots op dat we buitenlandse investeringen kunnen aantrekken? Willen we nog een voortrekkersrol opnemen op vlak van innovatie …

Andries Gryffroy wil aangepaste procedure voor kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie sluit niet voldoende aan bij de specifieke noden van bedrijven, zo oordeelt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. Om korter op de bal te spelen, vraagt hij een kleine aanpassing …

Demir maakt van luierrecyclage speerpunt in ‘recyclagehub Vlaanderen’

Vlaanderen is vastberaden een koploper te zijn in de circulaire economie. Om onze positie internationaal te verstevigen investeert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 30 miljoen euro extra in …

Ben Weyts geeft scholen het vertrouwen: “Afstandsonderwijs kan, maar we gaan niemand verplichten”

“We geven het vertrouwen aan de scholen. Die kunnen vandaag al overschakelen op afstandsonderwijs.” Vlaams minister van Ben Weyts reageerde in De Ochtend op Radio 1 op de steeds luidere roep voor …