Uitsluiting voor wie veiligheid huishoudhulp niet respecteert (met dank aan Axel Ronse)

De gebruikers van de dienstencheques die de veiligheidsvoorschriften niet naleven, kunnen vanaf nu tijdelijk worden uitgesloten uit het systeem en dus niet langer een beroep doen op de huishoudhulpen …

N-VA-voorstel voor minimale kennis Nederlands of Frans bij sociale huurders verworpen door Brusselse meerderheid

De coronacrisis heeft duidelijk blootgelegd dat er in Brussel heel wat personen wonen die noch het Nederlands noch het Frans beheersen, en die bijgevolg zeer moeilijk bereikbaar zijn. Het is dan ook …

Van een Belgische naar een Vlaamse Noordzee?

Vandaag is de kust tot aan de laagwaterlijn een Vlaamse bevoegdheid, maar de zee is (voorlopig) nog federaal Belgisch. De bevoegdheidsverdeling creëert een onwerkbaar labyrint en drijft de spanning …

Ondanks corona veel illegale migratie, zero aanpak

Ondanks de coronacrisis en de gesloten grenzen werden in 2020 4.238 illegale transmigranten geïntercepteerd door onze politiediensten. Nog geen 7 procent daarvan (282) werd overgebracht naar een …

Doos van Pandora is geopend: neutraliteit staat voortaan op de helling in Brussel

De Brusselse regering besliste vandaag om geen beroep in te stellen tegen de veroordeling van de MIVB voor discriminatie nadat een vrouw niet in dienst werd genomen omdat zij een hoofddoek droeg …

Positieve perspectieven voor het onderwijs

De onderwijspartners gaan ervanuit dat het volgende schooljaar in het kleuter- en leerplichtonderwijs, in de internaten, in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan starten …